Kvindelivsfestivalen: Overgange/Transitions på Kvindemuseet i Århus. Katalog og baggrund

Så er Kvindelivsfestivalen skudt igang. Åbningsweekenden 10-12 maj var fuldspækket med spændende oplæg, debatter og fernissering af en skøn kunstudstilling, som skal vises hele sommeren frem til sidst i september.
Kataloget og hele baggrunden for at lave udstillinen kan ses her.

Baggrundstekst – fra kataloget:

Livet er fyldt af forandringer og overgange – som for eksempel når vi flytter hjemmefra, stifter familie, kommer ud på arbejdsmarkedet, bliver pensionerede eller møder sygdom og tab på vores vej. Kvindelivet er dog i særlig grad fyldt af overgange, som har et biologisk udgangspunkt, såsom pubertet, menstruationscyklus, graviditet, fødsel, amning eller det tidspunkt i livet, vi som det eneste faktisk benævner som en overgang, nemlig overgangsalderen. Disse overgange er et særkende ved kvindekroppen og kvindelivet og samtidig et eksistentielt livsvilkår. Livsovergange er ikke nødvendigvis harmoniske eller lineære. De kan opleves skræmmende både af os selv og af omgivelserne. Overgangene kan medføre, at vi kommer på gyngende grund, når vi konfronteres med, at vi er dødelige væsener og ikke har fuld kontrol over det, der virkelig betyder noget. Det gør os sårbare – men kan også være kraftfuldt og give styrke, og medføre indsigt, meningsfuldhed og forandring. Livsovergangene kan få os til at danse med sårbarheden i den ene hånd og kraftfuldheden i den anden. Men i en samfundsstruktur, som hylder det forudsigelige, stabile og lineære, forekommer det som om livsovergangene med deres styrke og sårbarhed er noget ikke-ønsket, farligt og truende.

Kvinders overgange
Kvindelivets overgange har historisk og kulturelt været problematiseret. Gennem omverdenens blik er overgangene og kvindekroppen ofte blevet reduceret til noget skamfuldt, syndigt, medicinsk ufuldkomment eller mindreværdigt. Kvinder har oplevet at blive kategoriseret som syge og svagelige som følge af ”svingninger” og ubalancer, og i stedet for styrke og livskraft har der mere været tale om utilregnelighed og ligefrem hysteri. Kvinders egne erfaringer og bevidsthed om krop og overgange har derimod ofte været usynlige, måske ligefrem ugyldige og har sjældent været italesat på en opbyggelig måde. Omverdenens og tidligere tiders forestilling om at kvinder er i deres ”hormoners vold” og utilregnelige, hvis man ikke udstråler harmoni og ligevægt, har lært mange at tie stille for at slippe for fordømmelse og latterliggørelse.

Mangler vi sprog?
I en tid hvor mange kropslige oplevelser bliver omfortolket til biologi og diagnoser er det mindre almindeligt at beskrive den eksistentielle dimension af at være sårbar – på godt og ondt. Overgange, der før bare var en ”del af livet selv”, bliver fortolket i et biologisk perspektiv, og handler ofte udelukkende om ændringer i kroppen, selv om et eksistentielt perspektiv ville være ligeså – eller mere – relevant, når det handler om forandring, aldringsprocesser og muligheden for at skabe liv. Men hvordan skal vi tale om den foranderlighed og uforudsigelighed, som overgangene bærer med sig? Hvordan taler vi om usikkerheden vi kan opleve, når vi ikke ved, hvad der sker i kroppen, og når vi ikke ved om vi kan stole på vores egen styrke? Kvinderne får ordet På kvindelivsfestivalen vil vi give kvinder ordet. Vi har inviteret en bred vifte af kvinder, der ud fra hvert deres specifikke ståsted vil medvirke til at give historiske, teologiske, medicinske, kunstneriske, journalistiske, og feministiske perspektiver på kvindelivet og dets mange, vigtige og væsentlige overgange. Kort og godt: Hvordan definerer kvinder selv dét er at være kvinde i dagens Danmark?

Kvindeliv anno 2019
Kvindeliv for 1500, 50 eller blot 20 år siden, var på alle måder anderledes end kvindeliv i dag. Hvordan et kvindeliv arter sig, er påvirket af sociale og økonomiske forhold, kropslige forandringer, kulturelle og religiøse påvirkninger og det omgivende samfundssyn på det at være kvinde. Vores ønske er, at festivalen skal være en hyldest til kvindelivets mange, vigtige og væsentlige overgange. Det betyder ikke, at vi er fikserede i biologiske forhold: Kvinders biologi er kun en meget lille del af det, som skaber et kvindeliv. Vi skal heller ikke forfalde til bagatellisering af, at mange kvinder har kropslige oplevelser, der føles tunge og udfordrende i form af PMS, hedeture i overgangsalderen eller problemer i graviditet og fødsel, som ikke lever op til forestillingen om ”den søde ventetid”. Hyldesten skal i stedet danne en modvægt til den negative omtale af kvinders cyklicitet og sårbarhed, og også lægge vægt på erfaringer og muligheder. Festivalen Kvinder er forskellige, og kvindeliv og overgange arter sig forskelligt. Ingen er ens og ingen lever deres liv på samme måde. Derfor har vi valgt festival-formen, som passer bedst til at illustrere den mangefacetterede ”collage” af forskellige kvindeliv, belyst ved billedkunst, foredrag, paneldiskussioner og performances, der vil udforske hvordan kvindelivets overgange italesættes og iscenesættes. Festivalen igangsættes i weekenden den 10.-12. maj med en lang række aktiviteter, hvor der også vil være fernisering på en kunstudstilling, som vil løbe i hele festivalens periode på museet. Efterfølgende vil der ca. en gang om måneden være festivalarrangementer knyttet til kvindemuseet. Gennem billedkunstens værker, musik, videnskabelige og samfundsrelevante oplæg og debatter ønsker vi at forundres og glædes over kvindelivets overgange, som dem, der vitaliserer livet: Ubalancer, disharmonier, kraft, styrke og sårbarhed – velkommen til Overgange // Transitions!