OM LOTTE HVAS

LOTTE HVAS

Jeg hedder Lotte Hvas. Jeg har i 25 år arbejdet som praktiserende læge i Præstø, indtil den 1. oktober 2014. Herefter består mit arbejde i forskning, efteruddannelse og formidling. Min formelle titel er speciallæge i almen medicin, dr. med.

Siden 1996 har jeg kombineret mit arbejde som praktiserende læge med forskning – begge dele på halv tid. Udgangspunktet for mit projekt var et ønske om at belyse, hvordan danske kvinder oplever overgangsalderen. Jeg oplevede dengang – i 1996 – at der var et stort misforhold mellem de myter, der florerede, herunder den medicinske holdning, hvor der blev talt om ”hormonmangelsyndrom”, og de kvinder, jeg mødte i praksis, som var velfungerende og velbefindende, bortset fra at nogle havde symptomer.

I 2008 forsvarede jeg min doktordisputats  ”Medicin til Raske – en syg ide?. Medikalisering og risikotænkning i almen praksis belyst ved kvinders overgangsalder ”.

I 2107 udgav jeg “Overgangsalderen – bedre end sit rygte” (KLIM) og i 2018 kom den på norsk “Overgangsalderen – alt du trenger å vite”. (FONT forlag)

‘Overgangsalderen – bedre end sit rygte’ er nu udsolgt, og i marts 2022 erstattet af den opdaterede og gennemreviderede ‘Bogen om overgangsalderen’

Jeg har fra 1996-2018 været tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis, Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet. Indtil september 2021 har jeg været lægefaglig konsulent i Dansk Selskab for Almen Medicin – de praktiserende lægers videnskabelige selskab.

I 6 år (2008-2013) har jeg været medlem af Det Etiske Råd, i tre af årene som næstformand for Rådet. Især har de etiske dilemmaer der opstår, når raske mennesker mødes med sundhedsvæsenet, optaget mig. I den forbindelse har jeg været medredaktør på bogen ”Kan sundhedsvæsenet skabe usundhed? – Refleksioner fra Almen Praksis”. Som indføring i problematikken, kan du læse artiklen af samme navn, der indgår i bogen.

Privat bor jeg i Præstø, er gift og har to voksne børn og to børnebørn.

Mine forskellige artikler og debatindlæg kan findes på http://lottehvas.dk/. De videnskabelige artikler findes under ‘scientific papers’ på den engelsksprogede side.