POSITIVE SIDER

POSITIVE SIDER

– VED OVERGANGSALDEREN OG DET AT BLIVE ÆLDRE

De fleste kvinder ser overgangsalderen som en milepæl i forhold til en naturlig aldringsproces.  Lige som det kan være svært at adskille fysiske tegn på at blive ældre i forhold til symptomer på overgangsalderen, kan det være svært at adskille de psykiske reaktioner på, at årene går og der sker nye ting i livet.

I vores vestlige kultur, hvor det at være ældre kvinde kan være omgærdet af noget negativt, fokuseres der oftest på symptomer og negative aspekter ved at komme i overgangsalderen, og den medicinske fortælling har vokset sig stærk: Det vil sige en fortælling, hvor man fokuserer på hormonmangel (og risiko for sygdomme senere i livet), men hvor forløbet kan ændres ved medicinsk behandling.

Men heldigvis er perioden også forbundet med positive aspekter, som er lige så vigtige. Når kvinderne spørges direkte, får man svar der strækker sig fra mere eller mindre uspecifikke udtalelser om velbefindende til meget præcise beskrivelser af lettelser i relation til ophør af menstruation (man slipper for menstruation, symptomer i relation til cyklus, prævention og graviditetsfrygt) og om muligheden for personlig udvikling og frihed til at koncentrere sig om egne interesser. For kvinderne handler overgangsalderen således ikke kun om ophør af menstruationer, men er for de fleste en milepæl i forhold til aldringsprocessen. Det kan fx også indebære:

  • At føle sig mere erfaren og kompetent – især i relation til arbejdslivet
  • At få større frihed (mere tid, færre krav, færre hæmninger, bedre økonomi)
  • Personlig udvikling med bedre mulighed for prioritering og at stå fast på egne værdier. Mange kvinder nævner ”opgør med »flinkeskolen«”.

Disse ting har selvfølgelig ikke direkte noget med ophøret af menstruation at gøre, men siger noget om den sammenhæng, symptomerne tolkes ind i. I andre kulturer, hvor man har større fokus på, at kvinder har flere muligheder og større status i samfundet efter klimakteriet, ser man, at kvinderne ikke oplever overgangsalderen lige så belastende som kvinder i en ungdomsdyrkende kultur. På samme måde er det en kendsgerning, at kvinder, der før overgangsalderen har en negativ forventning til forløbet, får flere symptomer – det der også kaldes selvopfyldelsens profeti.

Kvinder i midtlivet vil dog også som regel have haft negative oplevelser ved at blive ældre. Oplevelser, der især handler om tabssituationer: Tabet af ungdom og ungdommeligt udseende, tab i sociale relationer, dødsfald, skilsmisser osv. og især fysiske ændringer, hvor nogle kan have været meget syge, fx af brystkræft, mens andre kan have fået varige problemer som begyndende slidgigt eller andre fysiske begrænsninger. Det afgørende er, at de positive erfaringer kan bruges til at kompensere for de negative oplevelser. De positive aspekter udgør en vigtig resurse for kvinderne i forhold til at håndtere de belastninger, som tilværelsen byder på.