OM LOTTE HVAS

LOTTE HVAS

Jeg hedder Lotte Hvas. Jeg har i 25 år arbejdet som praktiserende læge i Præstø, indtil den 1. oktober 2014. Herefter består mit arbejde i forskning, efteruddannelse og formidling. Min formelle titel er speciallæge i almen medicin, dr. med.

Siden 1996 har jeg kombineret mit arbejde som praktiserende læge med forskning – begge dele på halv tid. Udgangspunktet for mit projekt var et ønske om at belyse, hvordan danske kvinder oplever overgangsalderen. Jeg oplevede dengang – i 1996 – at der var et stort misforhold mellem de myter, der florerede, herunder den medicinske holdning, hvor der blev talt om ”hormonmangelsyndrom”, og de kvinder, jeg mødte i praksis, som var velfungerende og velbefindende, bortset fra at nogle havde symptomer.

I 2008 forsvarede jeg min doktordisputats  ”Medicin til Raske – en syg ide?. Medikalisering og risikotænkning i almen praksis belyst ved kvinders overgangsalder ”.

Jeg har bevaret min tilknytning som seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet. Til daglig er jeg lægefaglig konsulent i Dansk Selskab for Almen Medicin – de praktiserende lægers videnskabelige selskab.

I 6 år (2008-2013) har jeg været medlem af Det Etiske Råd, i tre af årene som næstformand for Rådet. Især har de etiske dilemmaer der opstår, når raske mennesker mødes med sundhedsvæsenet, optaget mig. I den forbindelse har jeg været medredaktør på bogen ”Kan sundhedsvæsenet skabe usundhed? – Refleksioner fra Almen Praksis”. Som indføring i problematikken, kan du læse artiklen af samme navn, der indgår i bogen.

Privat bor jeg i Præstø, er gift og har to voksne børn og to baørnebørn.

Mine forskellige artikler og debatindlæg kan findes på http://lottehvas.dk/. De videnskabelige artikler findes under ‘scientific papers’ på den engelssprogede side.